Anglès per a joves adults

Portrait of a smiling girl student with backpack writing in a notepad while standing with books isolated over white background

Advanced i Proficiency per a adolescents i joves adults

Dissenyat especialment per a adolescents de 1r i 2n de Batxillerat o universitaris. Tant els cursos d'Advanced (C1) com de Proficiency (C2) acostumen a tenir una durada, en la majoria de casos, de dos anys. Ambdós cursos acaben amb un intensiu al mes de juliol o setembre per assegurar un resultat òptim a l'examen.

Presentem un gran nombre d’alumnes i aconseguim entre un 99 i un 100% d'aprovats any rere any.

El contingut del curs se centra a assegurar-nos que l'alumnat tingui les destreses lingüístiques i comunicatives necessàries per treballar en qualsevol entorn on l'idioma sigui l'anglès. Tant el CAE com el CPE permeten a l’alumnat viure, estudiar i treballar en qualsevol país on l'anglès és la llengua vehicular.

El nivell de l'Advanced (C1) és un dels requisits per estudiar un màster a les universitats del país o per viure i estudiar  en països de parla anglesa.

El certificat C1, també conegut com a Advanced o CAE, és un títol que certifica que l'estudiant ha adquirit un alt grau d'acompliment en l'idioma, i gaudeix d'un ampli reconeixement per part d'institucions educatives, empreses i departaments governamentals de tot el món.

QUI HAURIA DE TENIR EL TÍTOL?

Qualsevol persona que vulgui comunicar-se en situacions acadèmiques i professionals amb un alt nivell d'exigència.

Per aprovar aquest examen hauries de poder:
1. Escriure correus i assaigs complexos així com prendre notes en reunions o classes.
2. Presentar idees complexes en anglès.
3. Entendre una varietat de textos, des de notícies fins a articles d’opinió.


El certificat C2, també conegut com a Proficiency, demostra que has perfeccionat l’anglès i el pots utilitzar amb fluïdesa en situacions de recerca, professionals o bé acadèmiques. És la qualificació més alta en anglès de Cambridge.

QUI HAURIA DE TENIR EL TÍTOL?

Qualsevol persona que vulgui fer servir l’anglès al més alt nivell tant acadèmic com professional o per estudiar un doctorat o postgrau en una universitat anglesa.

Per aprovar aquest examen hauries de poder:
1. Entendre gairebé qualsevol text escrit o oral en anglès.
2. Entendre i fer servir anglès formal, acadèmic i col·loquial.
3. Negociar, discutir i debatre les subtileses de temes complexos.

Cambridge Advanced Certificate in English (CAE)

Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

>